II Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Matki

Regulamin
 1. Organizatorami Rodzinnego Rajdu Rowerowego z okazji Dnia Matki jest: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie oraz grupa rowerowa Rowerowy Chrzanów.
 2. Wpisanie się na listę startową jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Rajd rozpoczyna się o godzinie 1000, zapisy od godziny 900 do godziny 950 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chrzanowie, ul. Dworska 5 lub przez formularze rejestracyjne:
  Indywidualny: https://forms.gle/eKLK9akAPaEiX9Q79
  Grupowy: https://forms.gle/v5u324B6xU9j8bW4A
 4. Uczestnictwo w Rajdzie jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 5. Udział niepełnoletniego uczestnika może odbyć się tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie jego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas trwania imprezy.
 7. Uczestnik Rajdu ubezpiecza się we własnym zakresie.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków oraz uszkodzenia sprzętu podczas trwania imprezy.
 9. Uczestnik Rajdu ma obowiązek przestrzegania kodeksu ruchu drogowego.
 10. Trasa Rajdu poprowadzona zostanie głównie drogami asfaltowymi o bardzo małym lub praktycznie żadnym ruchu oraz ubitymi drogami gruntowymi. W miejscach
  o ogólnym ruchu drogowym. Uczestnik musi zachować ostrożność.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego techniczne roweru oraz części zapasowych umożliwiających szybką naprawę ewentualnej awarii.
 12. Dzieci zobowiązane są do posiadania kasku oraz w razie potrzeby ochraniaczy.
 13. Zabrania się spożywania alkoholu, wulgarnego i niebezpiecznego zachowania oraz uniemożliwiania zabawy innym.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 15. Osoby łamiące regulamin będą wypraszane ze skutkiem natychmiastowym.
 16. Istnieje możliwość zmiany trasy ze względu na warunki, czy inne okoliczności niezależne od Organizatora.
 17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *